Download – Useful PDFs

किताबें – Books..

TO VIEW / DOWNLOAD – CLICK ON THE BOOK – ICON

Jail Office ni

Misar no – Muktisangram

Saurashtrani Rasdhar Bhag-3

Saurastrani Rasdhar Bhaag-1

Saurashtrani Rasdhar Bhag-4

Killol

Radhiyali-Raat

Saurashtrani Rasdhara Bhaag-2

Thakkar Bapa – Jivan

Sorathi – Baharvatiya

Ragangajaliyo

Vevishal

Parkamma

Ek – Taro

Charano-Ane

Sourastrana – Khanderoma

Bapuna – Parna

Dayanand – Saraswati

Asianu – Kalank

Sorthi – Baharvtiya

Chhellun – Prayan

Be – Desh

Kalchakra – 2

Lal – Killano

Tulasi – Kyaro

Karbnini – Kathao

Sorathi-Santo

Veninan – Ful

Kankavati – Gujarat ni

Sorathi – Baharvatiya – 3

Chundadi – Gurjar

Satyaveer – Shraddhanand

Radhiyali – Raat

BHARTIYA BANDHARAN IN GUJARATI

Zandadhari – Maharshi

कृपया ध्यान दें : हम किसी भी फाइल के कॉपीराइट का दावा नहीं करते हैं। यदि किसी कॉपीराइट का कोई उल्लंघन होता है, तो हमें सूचित करें।