ધાર્યા કરતાં વહેલી થઇ ગઈ – ગઝલ

ધાર્યા કરતાં વહેલી થઇ ગઈ,
જાત સદંતર મેલી થઇ ગઈ.

મેં હસવાનું શીખી લીધું,
દુનિયાને મુશ્કેલી થઇ ગઈ.

ઘેટાં પાછળ ઘેટાં ચાલ્યા,
આ સમજણ સામે રેલી થઇ ગઈ.

બે ફળિયાએ પ્રેમ કર્યો તો,
વંડીમાંથી ડેલી થઇ ગઈ.

દર્પણમાં એવું શું જોયું,
ઝમકુ ડોશી ઘેલી થઇ ગઈ..

– મિલિન્દ ગઢવી

loading…
(sc_adv_out = window.sc_adv_out || []).push({ id : “747068”, domain : “n.ads1-adnow.com” }); //st-n.ads1-adnow.com/js/a.js
Jabbardan Gadhavi

Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...