Author: Jabbardan B. Gadhavi (JB)

Tumhare bas me agar hai to bhul jao hame...