ક્યા રંગ ભરા હૈ દુનિયામે..

ક્યા રંગ ભરા હૈ દુનિયામે…
ભગવાન તુમ્હારી નજરોમે…

શ્રી રામ લક્ષ્મણ ભયે વનવાસી,
સીતાજી ઉનકે સંગમેં હૈ
હનુમાનજી ઉનકી સેવામે…ક્યા રંગ

પાંચ પાંડવ ભયે વનવાસી,
શ્રી કૃષ્ણજી ઉનકે સંગમેં હૈ
અર્જુનજી હૈ ઉનકી સેવામે…ક્યા રંગ

બ્રહ્મા-વિષ્ણુ અંતર્યામી ,
શિવ શંકર ઉનકે સંગમેં હૈ
નારાયણ હૈ ઉનકી સેવામે..ક્યા રંગ

હરિॐ હર હર હરમે હૈ,
ઉમિયાજી મુકુટકે અંદર હૈ
ટુકડીયાજી ઉનકી સેવામે…ક્યા રંગ..

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com