કર ગુજરાન ગરીબી મેં – KAR GUJARAN GARIBI ME – GUJARATI BHAJAN LYRICS

કર ગુજરાન ગરીબી મેં – KAR GUJARAN GARIBI ME – GUJARATI BHAJAN LYRICS

કર ગુજરાન ગરીબી મેં,મગરૂરી
કિસ પર કરતા હૈ.
નાશવંત વસ્તુ હૈ જગ મેં,ફિર
મમતા ક્યોં તું કરતા હૈ.
કર ગુજરાન ગરીબી મેં…

માટી ચુન કર મહલ બનાયા,
મુરખ કહે ઘર મેરા હૈ.
ના ઘર તેરા ના ઘર મેરા,ચીડીયા
રેન બસેરા હૈ.
કર ગુજરાન ગરીબી મેં…

ઇસ દુનિયા મેં કોઈ નહિ અપના,
ક્યા અપના અપના કરતા હૈ.
કાચી માટી કા ઘાટ ઘડુલા, ઘડી
પલક મેં ઢલતા હૈ.
કર ગુજરાન ગરીબી મેં…

ઇસ દુનિયા મેં નાટક , ત્રેટક
દેખ ભટકતા ફિરતા હૈ.
કહત કબીર સુન લે મુરખ, હરી
કો ક્યોં ન સુમરતા હૈ.
કર ગુજરાન ગરીબી મેં…

Author: Jaydip Bhikhubhai Udhas

Jay Mataji, Brothers & Sisters... If any suggestions pls go to 'About' page. You can directly Whatsapp or Call Me on 9033282896 / 9924222543. If u have any content to upload on our site pls send it to charanshakti.net@gmail.com

2 thoughts

Comments are closed.